Dragi sugrađani, platite 100 PUTA manji račun za grijanje

Znate li kako prilikom potpisivanja ugovora, pogotovo npr. sa bankama, morate pažljivo pročitati svako sitno napisano slovo, svaki zarez, i na kraju opet zbog nekog slova u zakonu, pravilniku ili ugovoru morate plaćati neobično visoke iznose? E pa, taj novčić ima dvije strane, i ovoga puta doslovno pridržavanje slova zakona može ići u vašu korist.

O čemu se radi?

Od 1. rujna prošle godine je na snazi novi Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju. Jedan matematički nepismeno složen stavak tog Pravilnika omogućava svim građanima Republike Hrvatske koji u stanovima imaju ugrađene razdjelnike topline, plaćanje sto puta manjega računa od dosadašnjih iznosa.

Da dobro ste pročitali, sto puta manjeg računa.
Ako ste do sada plaćali račun od 500 kuna, sada bi ga trebali platiti 5 kn.
I ne, to nije šala.

Naime u članku 9. stavak 2. i članku 10. stavak 2. (članci koji propisuju način obračuna potrošene toplinske energije) propisuje se da

Veličina UR iz stavka 1. ovoga članka može iznositi najmanje 50%, a najviše 90%.

To znači da je vrijednost veličine UR, broj između 0.5 i 0.9.

Na temelju toga se određuju veličine US i UPOV, koje prema Pravilniku moraju biti jednake 100%-UR.
Dakle te veličine su brojevi između 0.1 i 0.5.

432878

Potom se u formulu za obračun alociranog dijela energije uvrštavaju ti brojevi: dakle vrijednosti ne veće od 1, i formula daje iznos energije 100 puta manji od dosadašnjeg.

Naime, Ministarstvo gospodarstva, koje je autor ovog pravilnika, je zamislilo kako se umjesto UR u formulu treba uvrštavati broj između 50 i 90. No stavkom 2, i njegovom matematički nepismenom formulacijom, UR su definirali kao POSTOTAK, tj. pridružili su mu 100 puta manju brojčanu vrijednost.

Sve što potrošači sa ugrađenim razdjelnicima trebaju napraviti je kontaktirati svog opskrbljivača i insistirati da im se obračun provede u skladu sa propisanim pravilnikom, tj. uvrštavanjem brojčanih vrijednosti za UR, US i UPOV koje su sve manje od 1. Ukoliko odbiju, kontaktirajte odvjetnika, budući vam račun za grijanje nije obračunat prema zakonski važećem pravilniku.

Na jedan detalj ipak treba paziti. Pravilnik za obračun je u ožujku 2015. godine nadopunjivan i opisanim člancima dodan je još jedan stavak, koji ne mijenja opisano u ovom blogu. No, u ponekim situacijama (kada je štednja energije u zgradi velika), prilikom obračuna se aktivira treći nadodani stavak Pravilnika, koje se tada upotrebljava umjesto ovdje opisanog drugog stavka – i tada je nemoguće provesti ovaj model smanjenja iznosa računa.

Dakle, ako je račun obračunat bez aktivacije tzv “graničnog uvjeta”, imate pravo tražiti povrat 99% uplaćenog iznosa na ime potrošnje toplinske energije.