Komunjarska jednoobraznost u glavama HDZ-a

Današnji Novi list donosi zanimljiv tekst u kojem smo mogli saznati što ministar Jandroković misli o predstojećoj kampanji – no ovoga puta, ne o kampanji za parlamentarne izbore, već o kampanji vezanoj uz referendum o ulasku Hrvatske u Europsku uniju:

No, drugi blok – euroskeptični – teško da će dobiti novac iz javnih izvora za financiranje kontra-kampanje. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković jučer je odbacio takvu mogućnost, odgovarajući na pitanje hoće li Vlada financirati i anti-EU spotove.

 

– Tko vam kaže da su njihovi spotovi objektivni? Mi smo imali informativnu kampanju o EU i ne želimo davati lažne, nego objektivne informacije, kazao je Jandroković, te na novinarsku konstataciju kako će, znači, Vlada procjenjivati koje su informacije objektivne, kazao kako je Vlada izabrana na izborima i kako onaj tko misli da Hrvatska ne pripada Europskoj uniji to smije slobodno formulirati kao svoj politički stav.

Prije svega, naglašavam da ovaj tekst pišem kao izraziti eurofil, kao veliki podržavatelj ulaska Hrvatske u Europsku uniju (ali i kao zagovaratelj daljnjih integracijskih procesa u EU), te pored svega i kao veliki zagovaratelj aktivne upotrebe instrumenata direktne demokracije, poput referenduma.

I u svim tim svojim stavovima nalazim temelj za današnji tekst – negiranje anti-EU argumenata i političke pozicije je u prvom redu ponašanje suprotno duhu na kojem je pokrenut proces europskih integracija, a uskraćivanje mogućnosti obraćanja javnosti sa svojim stavovima anti-EU grupacijama jest ponižavanje i podcjenjivanje građana, budući im se na taj način uskraćuje temelj za donošenje odluke – informacija i stav.

Uz opravdanu kritiku / pitanje novinara o legitimnosti stava kojim Vlada sebi uzima za pravo arbitrirati tko iznosi «objektivne» informacije, a tko ne, ministrova pozicija po više kriterija zaudara na propisanu komunjarsku jednoobraznost slijeđenja «pravog puta».

Prvo, tu je, možda i najbenigniji zaključak da se Vlada po ovom pitanju nalazi u eklatantnom sukobu interesa. S jedne strane je upravo ova Vlada zaključila pregovore sa EU, pa je time i odgovorna za dogovoreno, dok s druge strane ta ista skupina ljudi prosuđuje tko o njihovom poslu iznosi «objektivne» informacije, a tko ne, te pritom svoje odluke podebljava financijskim sredstvima za provođenje kampanje.

Kolike su dimenzije jednoumno-komunjarske blokade u HDZ-ovim glavama najbolje pokazuje da je primjerice upravo Europska unija financijski poduprla projekt GONG-a kojim se kroz niz rasprava pokušala jasnije artikulirati euroskeptična argumentacija. Informaciju o provođenju tog projekta možete naći na GONG-ovim stranicama, dok se cjeloviti izvještaj nalazi ovdje (.doc file). Obratite pažnju na oznake «projekt financijski podupire EU», te na «stavovi izneseni u ovom dokumentu ne predstavljaju službeni stav Delegacije Europske unije u Zagrebu». Više je nego jasna jedna stvar – ministru Jandrokoviću, kao ni cijeloj Vladi, ni danas nakon godina pregovaranja nije jasno što sadržajno i koncepcijski predstavlja politički temelj EU zajednice, te koje su osnovne demokratske vrijednosti koje se tim projektom promoviraju.

Utoliko i osnovne poruke HDZ-ove izborne kampanje – «ne dozvolimo povratak crvenih» i «štitimo Hrvatsku» – treba čitati sa dodatkom – «od nas, HDZ-a», budući je to jedini mainstream politički pokret u Hrvatskoj u čijim glavama i dan danas caruje komunjarski način sagledavanja svijeta oko sebe.

Pored toga, Vlada je kao i zastupnici u Saboru, u poziciji zastupanja građana u cjelini – ne samo onog dijela građana koji je glasao za njih, ili koji se slaže sa njihovim stavovima. Naravno da će svaka Vlada raditi na provođenju svog političkog programa, no to ne uključuje gušenje izricanja oprečnih stavova. Vlada jasno i glasno može i treba izreći svoj stav i argumente o tome zašto smatra da Hrvatska treba ući u EU. No u isto vrijeme Vlada ne smije uskratiti jednak pristup mogućnostima javnog informiranja onima koji ne dijele taj stav. U Hrvatskoj je barem petina (procjenjena donja granica – op. ja) građana jasnog euroskeptičnog opredjeljenja, i Vlada nema pravo uskratiti legitimitet javnoj raspravi onemogućavanjem izražavanja njihovog stava.

Utoliko se kao zaključak nameće da u ovoj situaciji najveći odmak od europskih vrijednosti, te time i najveću štetu za proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji – demonstrira upravo Vlada.