Kada će IDS izbaciti Jakovčića iz stranke?

U ove „burne“ dvostruko predizborne dane, dok iščekujemo prvo izbore za EU parlament, a potom i lokalne izbore, zapela mi je jedna stvar za oko. Zapravo sitnica, ali me čudi da se nitijedan medij nije uhvatio istražiti ju (ili barem ja ne znam za takav slučaj). Naime, nakon što je SDP odlučio na lokalne izbore u Istri izaći kontra IDS-a, pa potom nakon što je ostavku podnio i IDS-ov ministar turizma (zbog osnovane sumnje o prstima u pekmezu), i nakon što je Milanović u vladu pozvao predsjednika IDS-a, Jakovčića, isti mu je odgovorio kako smatra da više može pridonijeti kao zastupnik u EU parlamentu, nego li kao član Vlade. Pa je i predstavio listu pomoću koje se misli izboriti za to mjesto, s kojega, jelte, može više učiniti. Eh, ono što me zaintrigiralo jest činjenica da Jakovčić na te izbore izlazi sa „nezavisnom“ listom. Dakle, predsjednik IDS-a izlazi na izbore sa nezavisnom listom. Nisam se mogao ne sjetiti Bandića, koji je kao visoko rangirani dužnosnik SDP-a izašao na predsjedničke izbore kao nezavisni. I po sili Statuta dobio nogu iz stranke. Pa sam si postavio razumno pitanje – a vidim da u javnosti još do sada nije postavljeno – zar IDS-ov statut to dopušta?

Ne budi lijen, Google mi je ubrzo servirao IDS-ov statut. A u njemu piše:

Članak 11.

Brisanjem iz registra članstva prestaje članstvo u IDS-u nastupom jedne od slijedećih objektivnih okolnosti:

– ako je u prijavi za primanje u članstvo IDS-a podnositelj prijave dao neistinite podatke,

– ako član pristupi drugoj političkoj stranci, osim onih iz članaka 7. stavka 2. ovog Statuta,

ako se na izborima kandidira bez suglasnosti nadležnog tijela IDS-a

– gubitkom poslovne sposobnosti,

– smrću člana IDS-a.

Ok, dakle Jakovčić može na izbore sa nezavisnom listom ako dobije suglasnost nadležnog tijela stranke. Hm, a koje je to? Hajdemo opet do Statuta:

Članak 19.

Predsjedništvo podružnice ima ove ovlasti:

– rukovodi podružnicom,

– izvršava odluke skupštine podružnice,

– sprovodi politiku IDS-a na području podružnice,

– raspravlja o političkim pitanjima,

– bira i razrješava, iz svog sastava, potpredsjednika i tajnika podružnice,

utvrđuje kandidate IDS-a za općinske odnosno gradske izbore,

– predlaže kandidate za predsjednika i članove predsjedništva podružnice,

– odlučuje o osnivanju radnih tijela podružnice,

– obavještava javnost o radu podružnice,

– odlučuje i o drugim pitanjima iz rada podružnice.

 

Ok, dakle Predsjedništvo podružnice nije nadležno tijelo stranke koje bi moglo dati suglasnost za izlazak na nazavisnoj listi za EU parlament – nadležnost tog tijela su općinski i gradski izbori.

Članak 27

Predsjedništvo ZP (zajednica podružnica – op. ja) ima ove ovlasti:

– rukovodi ZP,

– izvršava odluke skupštine ZP,

– provodi politiku IDS-a na području ZP,

– raspravlja o političkim pitanjima,

– donosi odluke i stavove o pitanjima od interesa za područje ZP,

predlaže kandidate za županijske i parlamentarne izbore

– odlučuje o osnivanju radnih tijela ZP,

– obavještava javnost o radu ZP,

– odlučuje o drugim pitanjima iz rada ZP.

 

Ok, ni Predsjedništvo zajednice podružnica nije mjerodavno stranačko tijelo koje bi moglo dati suglasnost na izlazak na izbore za EU parlament s nezavisnom listom. Eto, Statut kaže da se to tijelo bavi kandidiranjima za županijske i parlamentarne izbore. Ništa, idemo dalje.

Savjet IDS-aima ove ovlasti:

– utvrđuje političke stavove IDS-a,

– donosi opće akte i odluke ,

– bira i razrješuje, iz redova svojih članova koji nisu članovi Predsjedništva IDS-a, Predsjednika Savjeta IDS-a i dva potpredsjednika Savjeta IDS-a.

utvrđuje kandidate za parlamentarne izbore,

– odlučuje o stupanju u koaliciju na županijskoj i državnoj razini,

– odlučuje o stupanju IDS-a u članstvo međunarodnih organizacija,

– imenuje i razrješava Glavnog tajnika IDS-a i Zamjenika glavnog tajnika IDS-a,

– usvaja financijski plan i zaključni račun,

– odlučuje o glasilu stranke,

– odlučuje o priznanjima,

– odlučuje o drugim bitnim pitanjima o radu IDS-a.

 

Damn, ništa ni od njih. Njima je Statutom eksplicitno propisano određivanje kandidata za parlamentarne izbore. Moving on.

Članak 38

Predsjedništvo ima ove ovlasti:

– rukovodi IDS-om,

– izvršava odluke Sabora i Savjeta,

– daje političke ocjene i političke stavove,

predlaže kandidate za parlamentarne izbore,

utvrđuje kandidate za županijske izbore,

potvrđuje kandidate za općinske i gradske izbore,

– imenuje i razrješava tajnike IDS-a,

– odlučuje o osnivanju stručnih odbora,

– imenuje i razrješava savjetnike za pojedina područja,

– obavještava javnost o radu IDS-a,

– odlučuje o svim drugim pitanjima iz rada IDS-a, osim onim koji su ovim
Statutom ili općim aktom Savjeta u nadležnosti drugih tijela IDS-a.

Ups. I kod ovog zadnjeg tijela stranke koje se bavi izbornom kandidacijskom procedurom, eksplicitno su propisane nadležnosti samo za općinske, gradske, županijske i parlamentarne izbore. Jedino bi se, kroz Statut, nadležnost mogla pripisati Predsjedništvu po osnovi opće odredbe „odlučuje o svim drugim pitanjima iz rada IDS-a“. No to mi je poprilično klimavo, budući su procedure za sve ostale postupke kandidiranja jasno propisane.

Meni se nameće zaključak – IDS jednostavno nema Statutom propisano tijelo za provođenje kandidacijskog postupka za EU parlamentarne izbore. OK, vjerojatno ga nema ni većina ostalih stranaka (što je sramota, btw, jer postoje načini promjene Statuta, a stranke samo pokazuju da nisu spremne kod kuće prvo pospremiti nered). No ostale stranke nemaju predsjednika koji na izbore izlazi sa nezavisnom listom. 😀 Budući IDS nema neposredno Statutom propisano tijelo koje bi moglo – u za stranku najvažnijem procesu, izborima – dati odobrenje Jakovčiću da se mimo stranke kandidira na izborima, preostaje jedino zaključak da ga trebaju izbaciti.

Onda, kad će to?