Ćorcima na banke

Posljednjih tjedan dana svjedočimo izrazito aktivnom nastupu ministra financija Lalovca u javnoj polemici sa bankama i HNB-om, a na tragu branjenja zakonskih promjena kojima bi se osigurala konverzija CHF kredita u kredite vezane uz euro. Kako se konverzija (posve opravdano) prema prijedlogu treba provesti na teret banaka, koje su proteklih godina skupljale profit svojim maticama na tečajnim razlikama švicarskog franka, Hrvatska udruga banaka se digla na zadnje noge. Pritisci prema odluci Vlade su raznovrsni, od najave arbitraža, sudskih postupaka, prijava Europskoj komisiji, pa do aktiviranja mehanizama kojima bi banke taj trošak na kraju naplatile od države.

Upravo je na te pritiske prije par dana reagirao i ministar Lalovac:

Kakve god mehanizme banke imale, država ima sve mehanizme. Bit će im uveden porez na aktivu, porez na financijske transakcije

No pitanje je kako to ministar zapravo namjerava provesti?

Naime, uvođenje poreza, poput poreza na aktivu ili financijske transakcije mora izglasati Sabor. Koji zasjeda do 25. rujna, a 28. rujna slijedi raspuštanje. U isto vrijeme, promjene zakona o potrošačkom kreditiranju stupaju na snagu tek 30. rujna, i od tada počinje teći rok od 45 dana unutar kojega banke dužnicima u švicarskim francima moraju dostaviti nove izračune i prijedlog konverzije. Kako onda ministar misli reagirati uvođenjem poreza bankama koje su odlučile sabotirati konverziju kredita?

Logičan odgovor bi bio – uredbom Vlade.

Naime, prema Ustavu Sabor ima pravo ovlastiti Vladu da u periodu ne dužem od godine dana donosi odluke iz nadležnosti Sabora. To je praksa koja se redovito koristi u periodima kada Sabor ima stanku, ili pak u periodu između raspuštanja starog, i sazivanja novog saziva Sabora. Tako se u dnevnom redu ove, posljednje sjednice Sabora našao i prijedlog Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. Štoviše, taj je zakon već prošao saborsku proceduru i rasprava o njemu je završena 16. rujna – dakle, jučer.

No kada se pogleda što u tom prijedlogu Zakona piše, pronalazi se slijedeće:

Članak 2.

Iznimno od odredbe članka 1. ovoga Zakona, ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranog Hrvatskoga sabora uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor i donošenja ili izmjena državnog proračuna te propisivanja poreza

Dakle, u Zakonu o ovlastima Vlade u periodu nakon raspuštanja Sabora eksplicitno piše kako Vlada neće moći donositi nove poreze – pa ni poreze bankama, kojima se prijeti ministar financija.

Tako da nakon svega ostaje pitanje: da li Vlada i ministar uopće znaju koje im ovlasti Sabor namjerava izglasati, ili pak Lalovac, retorički glasno, bankama prijeti – ćorcima?